Om föreningen

Vi har en sluten grupp på Facebook för boende.


Stambyte och nya badrum genomfördes på hela området 2011. 


26 TV-kanaler från Telenor ingår i månadsavgiften, kanalpaketet T-2 flex, med 18 kanaler + 8 valfria. 


Fiberbredband från Telenor i finns att beställa för en månadskostnad. 


I vårat återvinningsrum kan man slänga matrester som blir biogas, brännbara hushållsopor, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar och papper, pappersförpackningar, småbatterier och glödlampor.


Området är lugnt och städat, och det passar alla åldersgrupper. En väl fungerande och ansvarskännande styrelse strävar efter att medlemmarna ska känna ett lugnt och fredat boende på området. Denna styrelse väljes av medlemmarna på stämman varje år. 


Barnen kan tryggt leka på våra gårdar då bommar förhindrar onödig fordonstrafik. Skog för lek och promenader finns precis intill områdets gränser. Boende kan, vid behov, låsa upp dessa bommar med nyckel för transport av skrymmande eller tyngre föremål.


Området startades med byggnation av hus 38 den 1 juni 1968, sista huset som byggdes på området var hus 32 som färdigställdes den 15 mars 1969.


BRF Hagelbössan förfogar över 119 lägenheter i sju hus fördelade på:

• 1 rok, antal: 19st
• 2 rok, antal: 25
• 3 rok, antal: 50
• 4 rok, antal: 16
• 5 rok, antal: 9


Dessutom kan medlemmarna i föreningen hyra extra förråd, parkeringsplats med eller utan el, garage. Även egna hobbyrum finns i viss utsträckning till uthyrning. Dessa objekt får hyras med stöd av gällande kölistor. Bra inomhusutrymmen finns också för cyklar och barnvagnar.


Föreningen innehar även en släpkärra som kan hyras av medlemmar för en billig penning. Gäller det transport av grovsopor är det gratis att låna. Nils har hand om bokning av släpkärran, Clas om fordonsplatser och Diana om förråd och hobbyrum. 


I och med stambytet sattes det upp vattenskåp till varje lägenhet så att vattnet kan stängas av för den lägenheten.Har du synpunkter, frågor eller förslag, tveka inte att kontakta oss i styrelsen.Västervik - Ostkustens pärla

Området Hagelbössan ligger inom gångavstånd till Västerviks centrum där det finns affärer, krogar, matställen, bibliotek, sjukhus, kyrka, hamn och andra sevärdheter. I norra änden av stan finns bland annat Biltema, ICA Maxi, Jula, Clas Ohlson, Jysk, Blomsterlandet, Stadium outlet, Coop, Elgiganten och Dollarstore. 


Historia
Västervik låg ursprungligen längst in i Gamlebyviken, äldre namn Västervik(en), där tätorten Gamleby i dag är belägen. Redan 1275 omtalades Västervik som stad men flyttades 1433 till sitt nuvarande läge vid Gamlebyvikens mynning. Gamleby förlorade efter ett och ett halvt sekel sina stadsrättigheter och kallades länge gamla Västervik, senare den gamla byn vilket blev Gamleby. År 1433 hade nämligen Erik av Pommern, som då var Sveriges konung, beordrat borgarna i Västervik att slå sig ner närmare havet, där Västervik nu ligger, i skydd av Stegeholms slott.

1517 härjade danskarna i Västervik men staden gynnades då av Gustav Vasa, som lät anlägga ett skeppsvarv 1548. Staden höll sig utanför Dackefejden och Gustav Vasa lät därför skona staden från de hårda eftergifter som drabbade övriga Småland efter kriget. Trots nya danska härjningar 1612 och 1677 blomstrade Västervik som stapelstad med en växande export av järn från bruken i Tjust och sågade trävaror från ett skogrikt uppland. Under frihetstiden anlades flera manufakturer och ett nytt varv, och borgerskapet tog i det följande starka intryck av den blomstrande bruks- och herrgårdskulturen i Tjust.

Västervik hade år 1800 en folkmängd på 2 985 personer och ökade fram till 1880 till 6 189 för att på grund av industrialisering fram till 1920 utgöra 11 889. Järnvägsbyggen till Hultsfred, Norsholm och Vimmerby 1879-1906 påverkade befolkningsökningen. Järnvägarna byggdes smalspåriga, vilket på sikt blev hämmande. Efter en nedgång 1920-1940 ökade folkmängden för att 1970 uppgå till 20 577 invånare. Staden blev ett säte för arbetarrörelsen, och under första världskrigets slutskede 1917-1918 bildades arbetarråd som höll på att ta över kontrollen över hela staden. Skeppsvarv, pappersbruk, fiske, spikfabrik, stenhuggerier, tändsticksfabrik, mekaniska verkstäder m.m. blev basen för stadens industri.

Västervik var 1863–1970 säte för Kalmar läns norra landsting, vars tillkomst speglar en gammal motsättning mellan Västervik och Kalmar som centralorter för länets norra respektive södra del.

Västervik tillhör Linköpings stift och invånarna har länge känt samhörighet med både Småland och Östergötland. I Västervik talas en dialekt som i hög grad liknar de dialekter som talas i Östergötland. Man kan även säga att det talas en kustsmåländska.


Sevärdheter
I staden finns de gamla båtsmansstugorna, där kronans militära sjömän och deras familjer bodde i de låga husen från 1740-talet och framåt. I dag finns där ett sommarcafé och en kryddträdgård. Husen är så låga att de flesta vuxna är ett huvud högre än taknocken.

En av stadens mest utmärkande byggnader är Varmbadhuset, tillika före detta Turistbyrån, på Strömsholmen. Byggnaden byggdes som varmbadhus 1910 men stängdes 1975 då man öppnade en ny och större simhall. Efter stängningen gjorde man en omfattande renovering och 1980 flyttade Västerviks Turistbyrå in i lokalerna. Varje år kommer cirka 50 000 turister hit för att få hjälp med att hitta boende, köpa biljetter till evenemangen och få information om skärgården och annat man kan se och göra i staden och området. Idag ligger Västerviks Turistbyrå i stadens gamla Rådhus på Stora Torget, mitt i centrum. Intill Västerviks Museum, på fastlandet norr om Slottsholmen, står sedan 1990-talet det så kallade Unos torn varifrån man kan se stora delar av staden och Tjusts skärgård.

Stegeholms slottsruin ligger på Slottsholmen vid Gamlebyvikens utlopp. De äldsta noteringarna om Stegeholms slott härrör från 1300-talet. Varje år hålls i slottsruinen Västerviks Visfestival.

Stadens äldsta kyrka, S:ta Gertruds Kyrka, är delvis från 1400-talet. Kyrkan plundrades och brändes av danskar på 1600-talet men återuppbyggdes och var klar 1672. I kyrkan finns en orgel från 1743. I kyrkan finns så kallade votivskepp som byggdes av sjömän som offergåva till Gud. På kyrkogården, som ligger några hundra meter bort, ligger bland andra Ellen Key begraven.

Från Västervik går en järnvägsförbindelse norrut till Linköping på Tjustbanan genom Uknadalen, som erbjuder möjligheter till vandring och klättring. Mot sydväst går smalspårsjärnvägen till Hultsfred. Den senare är en 70 kilometer lång byggnadsminnesförklarad järnväg, som går genom landskapet längs sjöar och skogar.

Utanför centralorten finns bland annat bruksmuseum i Ankarsrum och i Överum, ett tegelbruksmuseum i Almvik och ett skutvarv nära Gamleby.

Gränsö är en halvö bara några få kilometer från Västerviks stad. Det är ett naturreservat och idag det populäraste strövområdet för västerviksborna. Det finns en 12 km lång vandringsled på halvön, en 2,5 kilometer lång skogsslinga och man kan med enkelhet vandra omkring på cykelstigarna och vägarna på Gränsö. Vid Gränsö kanal, ca 3 km från stan, är det populärt att sitta ned för en picknick och titta på båtarna som sakta glider förbi.

En liten bit från kanalen ligger Gränsö slott, ett slott i traditionell slottsmiljö som sedan 2004 ägs av en privatperson. Slottet har brunnit vid två tillfällen, men grunderna är från 1700-talet. Vid slottet finns ett café och även ett ljusstöperi om man vill passa på att fika och shoppa.

På Gränsö finns också lämningar av den försvarslinje som byggdes under beredskapen. Ett flertal värn, avsedda för kulsprutor och kanoner, uppfördes och finns kvar för beskådan. Delar av försvarslinjen moderniserades och avvecklades så sent som på 1990-talet.

Genom kommunen går Tjustleden, en vandringsled i nio etapper.


Befolkningsmängden är idag drygt 21.000. Mer info på kommunens sida [Här] samt tips från Turistbyrån [Här]