Styrelsen

Vi har en sluten grupp på Facebook för boende.

Styrelsens sammansättning fr.o.m 2021-11-30

 

  • Ordförande: Rosita Ottosson    070-6030773
  • Vice Ordförande: Roland Lund 070-5849488
  • Sekreterare: Kjell Diener          070-9741280
  • Ledamot: Tobias Ottosson       070-2966454
  • Ledamot: Riksbyggens representant
  • Suppleant: Maria Sjötång        070-2506255
  • Suppleant: Fredrik Larsson     073-8457733
  • Suppleant: Riksbyggens representant


Revisorer:

Extern Revisor: Öhrlings PriceWaterhouseCooper
Föreningensvald revisor: Ulrik Alvarsson


Revisorsuppleant: Anita Linden


Valberedning:

Sammankallande Kristina Hagström ,Margareta Tegheim, Jerry Hafström.