Styrelsen

Vi har en sluten grupp på Facebook för boende.

BRF Hagelbössan Västervik

Styrelsens sammansättning fr.o.m 2020-05-12

 

  • Ordförande: Diana Johansson 072-178 78 26 (förråd och egna hobbyrum)
  • Sekreterare: Rosita Ottosson 070-603 07 73 (tvättstugor)
  • Ledamot: Riksbyggens representant
  • Suppleant: Clas Andersson 070-249 59 60 (fordonsplatser)
  • Suppleant: Nils Ottervik 070-542 29 94 (bokning av släpkärran)
  • Suppleant: Riksbyggens representant


Revisorer:

Extern Revisor: Öhrlings PriceWaterhouseCooper
Föreningensvald revisor: Ulrik Alvarsson


Revisorsuppleant: Maria Sjötång


Valberedning:

Sammankallande Tatyana Andersson, samt Margareta Tegheim

Ordförande Diana Johansson 072-178 78 26